2000 - 2009


Cyklus "New Age"

Vzdálený předek
2001
olej na plátně
150x150 cm

BĚHEM PADESÁTI LET SVÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI VYTVOŘIL JIŘÍ ANDERLE POZORUHODNÉ A RŮZNORODÉ DÍLO V TECHNIKÁCH MALBY, KRESBY,
GRAFIKY A PLASTIKY.
BOHATOU RŮZNOST PŘÍSTUPŮ SPOJUJE JEDNA ZÁSADNÍ POLOHA: HUMANISTICKÁ VIZE, KTERÁ PŘESAHUJE POJMY ČASU A KULTURNÍ DLIŠNOSTI, ZKOUMÁ NEJZÁKLADNĚJŠÍ A NEJOBECNĚJŠÍ OTÁZKY,
PŘED NIMIŽ STOJÍ DNEŠNÍ ČLOVĚK.
Z
KOUMÁNÍ SE ODEHRÁVÁ FORMOU PROMĚNY, KDY SE LIDSKÉ TĚLO STÁVÁ ZHMOTNĚNÍM DUŠE SKRYTÉ UVNITŘ.
ANDERLE MÁ MIMOŘÁDNOU SCHOPNOST SÁHNOUT DO HISTORICKÉHO BOHATSTVÍ
LIDSKÝCH MYŠLENEK A VÝRAZŮ, SOUSTŘEĎUJE SE PŘITOM NA NEJZÁVAŽNĚJŠÍ JEVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Z NESČETNÝCH VĚDOMÝCH I PODVĚDOMÝCH PŘEDSTAV TVOŘÍ OBRAZY, KTERÉ VOLNĚ OBEPÍNAJÍ MINULOST A PŘÍTOMNOST, SEN A SKUTEČNOST, ČÍMŽ NABÍZÍ DIVÁKŮM SILNÉ METAFORY STAVU LIDSKÉHO BYTÍ V CELÉM SPEKTRU DOBRA A ZLA,
KRÁSY A OŠKLIVOSTI, NADĚJE A ZOUFALSTVÍ.
NASTAVENÍM ZRCADLA JAK POZITIVNÍM, TAK NEGATIVNÍM LIDSKÝM RYSŮM K NÁM ANDERLE PROMLOUVÁ JAKO ČLOVĚK SCHOPNÝ PRONIKNOUT ZA POVRCHNÍ A PŘECHODNÉ
VNĚJŠÍ PODOBY, PŘIČEMŽ SE VYJADŘUJE NA DVOJÍ ÚROVNI INTELEKTU A INSTINKTU. ČERPÁ Z BOHATÝCH VNITŘNÍCH ZDROJŮ VLASTNÍCH
MYŠLENEK A POCITŮ, ABY V SYMBOLICKÉ REAKCI NA DIMENZI VNĚJŠÍ REALITY VYJÁDŘIL NEKONEČNÉ DRAMA LIDSKÉHO BYTÍ.
PRAHA JE MĚSTO, KTERÉ ODJAKŽIVA PODPORUJE ČAROVNÁ SETKÁNÍ SFÉRY OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ. JE DOMÉNOU RUDOLFINSKÝCH ALCHYMISTŮ, GROTESKNÍCH
FIGURÁLNÍCH ALEGORIÍ GIUSEPPE ARCIMBOLDA A ZRCADLOVÝCH LABYRINTŮ FRANZE KAFKY. TATÁŽ ALCHYMIE STOJÍ U ZRODU VÝTVARNÉHO PROJEVU
JIŘÍHO ANDERLEHO, JEHOŽ REFLEXE LIDSTVA NA KONCI 2O. STOLETÍ VTAHUJÍ DIVÁKA DO OBLASTÍ NEOMEZENÉ PŘEDSTAVIVOSTI A ZÁROVEŇ UPOZORŇUJÍ
NA PALČIVÉ AKTUALITY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVCE, SPOLEČNOSTI A KONEČNĚ CELÉHO MODERNÍHO SVĚTA.

RICHARD DRURY


 
Svatý otec
2001
akryl na plátně
150x180 cm
Křik
2001
akryl na plátně
150x110 cm
Ochránce
2001
Acrylic on canvas
150x110 cm
Krokodýl
2001
akryl na plátně
150x150 cm 

Cyklus "Pohled vpřed a zpátky"

Dvojpostava
Lobi lidé - Burkina Faso
86 cm
Dvojpostava (Spojení)
2002
akryl na plátně
150x110 cm
Tiva
2002
akryl na plátně
150x110 cm

 

Africké umění působí slovy nepopsatelnou silou, strhujícím bohatstvím forem, hlubokou lidskostí, tajemným poselstvím do budoucnosti.
Převratně ovlivnilo umění 20. století a zůstává inspirujícím, životodárným pramenem čisté vody v pestré mozaice kultur světa.


J. A. podzim 2003

Strážci kmenového oltáře
Igbo lidé
42 cm
Dialog
2002
akryl na plátně
90x120 cm
Fetiš
Senufo lidé
Pobřeží slonoviny
96 cm
Postava se zářícíma očima
2002
akryl na plátně
150x110 cm
Chlapec a dívka
Lobi lidé
Burkina Faso
102 cm
Panenství (červené)
2002
akryl na plátně
150x110 cmZmrzlina I
2000
akryl na bavlně
115 x 135 cm

Nekončící dialog s tím,
jak jde život,
dialog se vzpomínkami,
dialog úsměvu se smutkem,
skutečnosti se snem,
světla s tmou,
věcného realismu s imaginací,
stáří s mládím,
muže se ženou,
smířlivosti s agresí,
slabosti se silou,
dialog základního motivu s variacemi,
řeči s mlčením,
klidu s neklidem,
dialog toho, co v sobě nosíme,
s okolním světem,
malého gesta s nekonečnem...

J. A.

Volně těkající láska
(Trapné scény)
2006
olej na plátně
135x105 cm

Modrá obloha (Léto)
2006
akryl, olej na plátně
70x50 cm

Sedm strážců (Pradávno), 1999
tuš, akryl na plátně

Tanec před modrou oblohou (Strom života), 2006
akryl na plátně

Lhostejnost, 2009
sádrové plastiky, umělohmotné manekýny