PELLÉOVA VILA

Pelléova vila, nacházející se ve vilové čtvrti v Bubenči, je ukázkou novorenesanční architektury s bohatou štukovou a sgrafitovou výzdobou. Byla postavena v roce 1890 podle návrhu arch. Rudolfa Koukola a později pojmenována podle francouzského generála M. C. J. Pellého (1863-1924), který byl od února roku 1919 náčelníkem francouzské vojenské mise v ČSR a zároveň náčelníkem hlavního štábu. V červnu roku 1919 za maďarského vpádu na Slovensko se generál Pellé stal hlavním velitelem československé armády. Vzhledem k tomu, že v únoru 1919 bydlel v této vile, byla mu v roce 1995 na vstupní fasádě odhalena pamětní deska. Vila včetně koníren a zahrady je v současnosti pro svou uměleckou hodnotu zařazena do seznamu kulturních památek Hlavního města Prahy.