CENY
1954 Cena za kresbu týdeníku Shankar's Weekly, Nai Dillí (Indie) 1968 Cena Ex aequo - 2. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) 1969 Grand Prix - 1. Biennale Internationale de Gravure, Liege (Belgie) / Cena - 8. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie) 1970 Cena- 3. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) 1972 Medaile - 2. Internationale Graphik-Biennale, Frechen (SRN) 1976 2. cena - 5. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Medaile - 4. Internationale Graphik-Biennale, Frechen (SRN) / 2. cena - 3. Norwegian Internationai Print Biennale, Fredrikstad (Norsko) 1978 Medaile - 5. Internationale GraphikBiennale, Frechen (SRN) / Hlavní cena-zlatá medaile - 4. Listowel International Graphic Art Open Exhibition, Listowel (Irsko) 1979 3. cena - 1. Biennale der europäischen Graphik, Heidelberg (SRN) / Prix d'Achat- 13. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugaslávie) 1980 1. cena - 6. Internationale Graphik-Biennale, Fredrikstad (Norsko) / Čestná medaile - 8. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) / Čestná medaile - World Print Council, San Francisco (USA) / Zvláštní cena - World Print Council, San Francisco (USA) 1981 - 2. cena - Graphica Creativa '81 Jyváskylá Summer Festival, Jyváskylá (Finsko) / Grand Prix - 14. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie) / Prix d'Achat - 14. mednarodni grafični bienale, Ljubljana (Jugoslávie) 1982 Zvláštní cena - 7. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Grand Prix - 5. Triennale for Painting, Drawing and Graphics, Nai Dillí (Indie) / Grand Prix za grafiku - 2. medjunarodna izložba portreta u crtežu i grafici, Tuzla (Jugoslávie) 1983 Grand Prix - stříbrná plaketa - 2. biennale internationale de gravure, Varna (Bulharsko) 1984 Cena J. C. Editions - 8. International British Print Biennale, Bradford (Anglie) / Cena 9. Międzynarodowe biennale grafiki, Kraków (Polsko) / Velký diplom za grafiku a Prix d'Achat - 3. medjunarodna izložba portreta u crtežu i grafici, Tuzla (Jugoslávie) / 1. cena - I. Biennale grafiki, Lublin (Polsko) 1987 Grand Prix - 4. biennale internationale de gravure, Varna (Bulharsko) 1991 Grand Prix - 1. Triennale Europea dell'Incisione, Udine (Itálie) / Cena - 1. grafične trienale Hexagonale, Sežana (Slovinsko) 1993 Čestná medaile - Trienále evropské volné grafiky, Praha 2003 Cena - 3. hrvatski trienale grafike, Zagreb (Chorvatsko) 2004 Cena Vladimíra Boudníka, (Praha - grafika roku, Inter-Kontakt-Grafik) 2005 Cena Mjednunarodnaja izložba portreta i crtežu i grafici, Tuzla (Bosna a Hercegovina)