CHRONOLOGIE CYKLŮ1960-1962 Vesnické tancovačky, grafiky, kresby, obrazy 1964 Australský cyklus, malby 1964-1965 Hlavy, grafiky 1965-1967 Bez kůže, grafiky 1965-1969 Komedie, grafiky, kresby 1970-1973 Perspektivy, grafiky 1973 Kámasútra, grafiky 1974-1975 Hry, grafiky 1975-1977 Relace - mezilidské vztahy, grafiky, kresby, malby 1978 Interiéry, grafiky, malby 1978 Žrouti, malby, grafiky 1978 Vizuální partitury - instrumenty, objekty, malby 1978-1979 Portrét v čase, grafiky, malby, kresby 1979-1980 Fragmenty, grafiky 1979-1981 Portréty, malby 1980 Variace na dané téma, kresby 1980 Pocta Dianě Arbusové, malby, kresby 1980 Elementy, malby 1980-1982 Zápisníky, malby, kresby 1980-1982 Iluze a realita, malby, kresby, grafiky 1981 Antika, malby, kresby, grafiky 1981 Apokalyptická antika, malby, grafiky 1982-1983 Dialogy se starými mistry, kresby, grafiky 1982-1983 Apokalyptická genetika, malby, kresby, grafiky 1983 Prostor a čas, malby 1983 Vanitas - Pomíjivost, grafiky 1983-1984 "Varuj se pátrat po tom, co bude zítra!" (Horacius), malby, grafiky 1985 Commedia dell' arte, malby, kresby, grafiky 1985 Zápisníky, malby 1987-1993 Hostiny, malby 1987-2000 Bubeníci, malby, grafiky 1988 Musici, grafiky, kresby 1988-1991 Appassionata humana, malby, kresby, grafiky 1993 Varince na Leonardovo téma "Poslední večeře", malby, kresby, grafiky 1995-1998 Města, malby, kresby 1998 Ulice, obrazy, kresby, grafiky 1998 Masky, malby, asambláže 1998 Pradávno, malby, mobilní objekty 1999-2000 Na závěr století, Na závěr milénia, malby, mobilní objekty 2000 Krajina vzpomínek, obrazy 2000-2002 New Age, malby 2001-2004 Temné scény, obrazy 2002-2003 Pohled vpřed a zpátky (Afrika), malby 2004-2005 Strom života, obrazy 2006 Oblohy, obrazy 2006 Léto, obrazy 2006-2007 Maminka, obrazy 2006-2008 Trapné scény, obrazy 2009 Lhostejnost, plastiky